GUIDE: Værd at vide om pollen og høfeber

Guiden indeholder information om alle de pollentyper Astma-Allergi Danmark fanger i vores pollenfælder. Den informerer om de services, hvor man kan følge med i pollentallene, og den sætter fokus på behandling og sammenhængen mellem høfeber og astma.

Høfeber kan opstå i alle aldre, og i Danmark forekommer høfeber hos mere end 20 procent af befolkningen.

 

Mange ved ikke, at mange typer pollen kan give symptomer og at det er muligt at få oplysninger om sæsonen for disse pollen via Astma-Allergi Danmarks services og derved komme lettere gennem sæsonen med forholdsregler og behandling.

Desværre er mange heller ikke opmærksomme på, at man er i risiko for at udvikle astma, når man har høfeber eller ikke er velbehandlet. Symptomer fra både høfeber og astma påvirker livskvaliteten hos mange.

Med den nye guide ønsker vi at medvirke til, at du får viden, så du på bedste vis kan mestre sygdommen i hverdagen og oplever færrest mulige symptomer forårsaget af pollen, og dermed undgår forringet livskvalitet.

Medlemskab for dig

Har du pollenallergi, høfeber eller astma, står du ikke alene. Mere end en million danskere lever nemlig med pollenallergi. Heraf har 30 procent af dem også astma.

Vi er din medlemsforening.

Det koster kr. 225 om året