Om kampagnen

Vores ”Team Astma-Allergi Danmark”, er et team af motionister, som vil udbrede kendskabet til sammenhængen mellem pollenallergi, høfeber og astma, ved selv at gå forrest og vise vejen. Vores ”Team Astma-Allergi Danmark”, er et team af motionister, som vil udbrede kendskabet til sammenhængen mellem pollenallergi, høfeber og astma, ved selv at gå forrest og vise vejen.

​​Op imod en million danskere har høfeber. Omkring 30 procent af denne gruppe har også astma - og en del af disse har også svær astma eller ukontrolleret astma. 70 procent af alle astmatikere har høfeber.

Mange ved ikke, at mange typer pollen kan give symptomer og at det er muligt at få oplysninger om sæsonen for de forskellige pollentyper via Astma-Allergi Danmarks services og derved komme lettere igennem sæsonen med forholdsregler og behandling.

Desværre er mange heller ikke opmærksomme på, at man er i risiko for at udvikle astma, når man har høfeber eller ikke er velbehandlet. Symptomer fra både høfeber og astma påvirker livskvaliteten hos mange.

For mange mennesker påvirker motion deres livskvalitet i en positiv retning og man ved også, at god kondition har betydning for hvordan astma opleves. Men nogle kan have den opfattelse, at det er normalt, at man ikke kan dyrke motion, når man har astma. Mere viden om udløsende faktorer, som fx andre pollentyper og muligheder for fysisk udfoldelse og motion samt vigtigheden af at passe sin behandling vil kunne gøre en forskel.

Målet for kampagnen i 2020 er at skabe fokus på:

  • At mange typer pollen kan give symptomer
  • Sammenhængen mellem pollen, høfeber og astma
  • At det er muligt for de fleste at være så velbehandlede at de kan være fysisk aktive.

Medlemskab for dig

Har du pollenallergi, høfeber eller astma, står du ikke alene.
Vi er din medlemsforening - Bliv medlem i dag

Kampagnen

Der udarbejdes en guide om pollen og høfeber, som kan findes elektronisk her på siden og som desuden udsendes til speciallæger, allergicentre, hospitaler og sygehuse. Guiden indeholder information om alle de pollentyper Astma-Allergi Danmark fanger i vores pollenfælder. Den informerer om de services, hvor man kan følge med i pollentallene, og den vil sætte fokus på behandling og sammenhængen mellem høfeber og astma.

Vores ”Team Astma-Allergi Danmark”, er et team af motionister, som vil udbrede kendskabet til sammenhængen mellem pollenallergi, høfeber og astma, ved selv at gå forrest og vise vejen. De inviterer til fælles cykeltræninger i maj, juni, juli og august. Her kan alle møde op og finde ud af, at ”De fleste kan det meste, når de er velbehandlede”. Astma-Allergi Danmarks Rådgivning vil være til stede og være til rådighed med information og rådgivning.
Denne del af kampagnen må på grund af corona/COVID-19 desværre udsættes til 2021 og gennemføres i 2020 således kun som individuel træning. 

Desuden består kampagnen af pressearbejde, der sætter fokus på kampagnens budskaber.

Medlemskab for dig

Har du pollenallergi, høfeber eller astma, står du ikke alene. Mere end en million danskere lever nemlig med pollenallergi. Heraf har 30 procent af dem også astma.

Vi er din medlemsforening.

Det koster kr. 225 om året